София 1619
ул. “Княжевска” №29
мобилен: +359884 977247
e-mail: office@perp-bg.com

Анализ на потребностите от внедряване на софтуер
за управление на бизнеса

Ако вече сте решили да автоматизирате процесите във Вашата фирма, ние Ви съветваме да се възползвате от услугите ни. Наши специалисти ще направят анализ на основните бизнес процеси, както и анализ на съществуващата към момента система за отчетност и оценка за обема на работа при внедряване на Вашия нов софтуер.

Помощ при избор и закупуване на софтуерните продукти
1C:Small Business и/или 1C:AccountingSuite

Нашите специалисти ще Ви помогнат да изберете продукт, който да отговаря на нуждите Ви, ще Ви го доставят и ще го инсталират. При необходимост ще извършат комплексна работа по неговото внедряване и ще Ви информират за вариантите за поддръжка и обновяване.

Интегриране на софтуерните продукти на фирма „1С“,
с вече съществуващи информационни системи във Вашата фирма

Ако вече използвате определен софтуер който не покрива изцяло нуждите на Вашата фирма, но още не сте готови да се разделите с него, ние можем да разширим неговите възможности, като го допълним с наша разработка, базирана на 1С:Enterprise, при което ще осигурим цялостна синхронизация на данните между двете системи.

Поддръжка, обслужване и обновяване на програмните продукти,
предлагани от ПиЕрПи България ЕООД

Ние държим, да осигурим на нашите клиенти комфортно и безпроблемно използване на нашите продукти. За да постигнем това, предлагаме високо квалифицирано ниво на обслужване, при условия, съобразени с желанията и възможностите на клиента.