София 1619
ул. “Княжевска” №29
мобилен: +359884 977247
e-mail: office@perp-bg.com

1C:Small Business

1C:Small Business е софтуерно решение, даващо възможност за автоматизиране на повечето дейности във всяка малка или средно голяма фирма, включвайки в себе си функционалност за извършване и отразяване на покупки и продажби, производствени процеси, обслужване на клиенти, управление на проекти и много други.

Този нов, гъвкав софтуер е изчистен от излишна функционалност и е лесен за настройване, така, че да посрещне нуждите на Вашата фирма. Той предлага удобен потребителски интерфейс и възможност за „бърз старт“ при работа. 1C:Small Business увеличава ефективността на всяка фирма, предоставяйки на мениджърите широк обхват от инструменти и улеснявайки ежедневните задачи на персонала.

1C:Small Business елиминира нуждата от съхраняване на стотици електронни таблици, документи и отчети във Вашия компютър. Всички данни се записват и съхраняват в обща база данни.

 

1C:AccountingSuite

1C:AccountingSuite е пълно функционален и удобен софтуер за водене на счетоводство и складово стопанство във всяка малка или средно голяма фирма. Решението поддържа US GAAP и IFRS стандарти за счетоводство и отчетност, като същевременно предоставя ясна информация за приходните и разходните транзакции.

1C:AccountingSuite прави лесно управлението на паричните потоци във фирмата, предоставяйки на мениджъри и собственици точна картина, в реално време, на всички финансови операции.